СУ "Христо Ботев"

Вярата Ботевска носим със чест!

Основно меню

 

letter

Хърватия

От 6 до 10 февруари ученици и учители от СУ „Христо Ботев” гр. Сунгурларе участваха в проект по Еразъм+ и посетиха Вуковар, Хърватия.  Събитието се проведе в Техническата гимназия "Никола Тесла" във Вуковар и включваше участници от Португалия, Гърция и Турция.  Проектът, озаглавен „Бъди спокоен, стани зелен“, се фокусира върху  повишаване на осведомеността относно глобалното затопляне чрез създаване на анимации с помощта на платформата http://www.powtoon.com. Това предизвика положителни емоции у екипите и накара всеки един от участниците да се замисли върху проблемите свързани с глобалното затопляне.
По време на посещението групата имаше възможност да разгледа местните музеи, да научи за историята и културата на региона.  Един от акцентите беше посещението на къщата-музей Милутин Миланкович в Далж, Осиек, където беше показана  работа на Миланкович върху ледниковите периоди и връзката между орбитата на Земята и изменението на климата.  Неговата теория е известна като "циклите на Миланкович".
 Като част от дейността си екипът участва и в инициативата - засаждане на дървета в училището, следвайки традицията, свързана с проекта.

From 6th to 10th February, students and teachers from "Hristo Botev" Secondary School in  Sungurlare, participated in an Erasmus+ project and visited Vukovar, Croatia. The event took place at Technical High School "Nikola Tesla" in Vukovar and included participants from Portugal, Greece and Turkey. The project "Be Calm, Go Green " focused on animation and raising awareness about global warming through the creation of animations using the platform http://www.powtoon.com. This caused positive emotions in the teams and made each of the participants think about the problems related to global warming.
During the visit, the group had the opportunity to explore local museums, delving into the history and culture of the region. One of the highlights was the visit to the Milutin Milankovic House Museum in Dalj, Osijek, where Milankovic's groundbreaking work on ice ages and the correlation between Earth's orbit and climate change was showcased. His theory is known as "Milankovitch cycles."
As part of their activities, the team also took part in a tree-planting initiative within the school premises, following a tradition associated with the project.

Предстоящи събития

Последни новини

Проведено Нацио...

29 Април 2024

На 27.04.2024 г. се състоя Областният кръг от Националното състезание по БДП за 2024 година, на който СУ "Христо Ботев" - гр. Сунг...

Достойно предст...

28 Април 2023

Призови места заеха: Първа възрастова група – 2 място - Александра Александрова Кабакова от 2 а клас, ръководител - Райна Банова. Втора въ...

Отново първенци...

28 Април 2023

Отново първенци! Отборът на СУ "Христо Ботев", гр. Сунгурларе с ръководител Красимир Динчев, завоюва първото място на Областния к...

Нова учебна год...

15 Септември 2021

Вълнение и радост са спътниците при посрещането на всяка нова учебна година. Първокласниците, петокласниците и осмокласниците тържествено от...

Завършилите пре...

17 Август 2021

Завършилите през 2020-2021 година средното си образование сами внасят здравните си осигуровки за своя сметка до започване на работа или обуч...


download2

Намерете СОУ"Христо Ботев" гр.Сунгурларе и във Facebook

epale horizontal static

 

Дейностите, продуктите и информацията, изложена в тази секция отразяват единствено гледната точка на автора и Европейската комисия не носи отговорност за използването по какъвто и да било начин на съдържащата се в тях информация.