СУ "Христо Ботев"

Вярата Ботевска носим със чест!

Основно меню

 

letter

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" Написана от Деян Делчев 142
Проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ Написана от Деян Делчев 191
Проект НПИМД-Н2-Т2-003 „Спри агресията, кажи ДА на доброто“, съвместно със Сдружение „Младежки глас“ Написана от СУ"Христо Ботев" 239
Проект «Квалификация на педагогическите специалисти» Дейност 1, Написана от СУ"Христо Ботев" 270
Проект „Подкрепа за успех“ Написана от СУ"Христо Ботев" 241
Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното възпитание” Написана от СУ"Христо Ботев" 247
Проект „Повишаване компетенциите на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна образователна среда” с № BG05M2OP001-3.017-0050 Написана от СУ"Христо Ботев" 261

Намерете СОУ"Христо Ботев" гр.Сунгурларе и във Facebook

epale horizontal static