СУ "Христо Ботев"

Вярата Ботевска носим със чест!

Основно меню

 

letter

Графици

Графици през учебната 2022/2023 година

График за провеждане на часовете по безопасност на движението в прогимназиален етап през учебната 2022/2023г.
График за провеждане на часовете по безопасност на движението в гимназиален етап през учебната 2022/2023г.
График за провеждане на часовете по Гражданска защита в прогимназиален и гимназиален етап през учебната 2022/2023г.
График за провеждане на Допълнителен Час на класа с учениците от прогимназиален и гимназиален етап през учебната 2022/2023г.
График за провеждане на извънкласни форми през първи учебен срок за ученици в гимназиален и прогимназиален курс през учебната 2022/2023г.
График за провеждане на класни работи през I срок на учебната 2022/2023г.
График за провеждане на консултации по предмети през учебната 2022/2023г.
График за организиране и провеждане на Учебен час за спортни дейности с учениците от V - XII клас през учебната 2022/2023г.

 

Графици през учебната 2021/2022 година

График за провеждане на часовете по БДП

График за класните работи през първия срок на учебната 2021 - 2022 г.

График за Консултации по предмети през учебната 2021 - 2022 г.

График за провеждане на часовете по Гражданска защита през учебната 2021 - 2022 г.

График за провеждане на Допълнителен час на класа с ученици от прогимназиален и гимназиален етап за първия срок на учебната 2021 - 2022 г.

График за провеждане на учебен час по спортни дейности с ученици V - XII клас през учебната 2021/2022г.

Графици през учебната 2020/2021 година

График изпити редовна сесия март 2021 година

План график на ВО Бургас за втория учебен срок

График за провеждане на часовете по БДП - Начален етап през учебната 2020-2021 година

График за провеждане на часовете по Гражданска защита през учебната 2020-2021 година

График за провеждане на Консултации по предмети през учебната 2020-2021 година

График за провеждане на Допълнителния час на класа през учебната 2020-2021 година

График за провеждане на класните работи през първия учебен срок на учебната 2020-2021 година

График за провеждане на часовете по БДП през учебната 2020-2021 година


Графици през учебната 2019/2020 година

График за провеждане на часовете по гражданска защита през учебната 2019-2020

График за провеждане на часовете по безопасност на движението в прогимназиален етап през учебната 2019-2020

График за провеждане на учебните часове по спортна дейност през учебната 2019-2020

График за провеждане на консултации по предмети през учебната 2019-2020

График за провеждане на класните работи през І срок на учебната 2019-2020

Grafitsi_2019_2020/График за провеждане на Допълнителен час на класа през учебната 2019-2020


Графици през учебната 2018/2019 година

График за изпитите поправителна сесия дневна форма 2018-2019

График за изпитите поправителна сесия самостоятелна форма 2018-2019

График за провеждане на извънкласните форми от V-ХІІ клас през ІІ срок на учебната 2018-2019 год.

График за провеждане на класните работи от V-ХІІ клас през ІІ срок на учебната 2018-2019 год.

График за провеждане на консултации по предмети през ІІ срок на учебната 2018-2019 год.

График за провеждане на учебния час за спортна дейност в V-ХІІ клас през ІІ срок на учебната 2018-2019 год.

График за провеждане на допълнителния час на класа от V-ХІІ клас през ІІ срок на учебната 2018-2019 год.

График за провеждане на часовете по безопасност на движението през ІI срок на учебната 2018-2019

График за провеждане на часовете по гражданска защита през учебната 2018-2019

Предстоящи събития

Последни новини

Нова учебна год...

15 Септември 2021

Вълнение и радост са спътниците при посрещането на всяка нова учебна година. Първокласниците, петокласниците и осмокласниците тържествено от...

Завършилите пре...

17 Август 2021

Завършилите през 2020-2021 година средното си образование сами внасят здравните си осигуровки за своя сметка до започване на работа или обуч...

Финансова подкр...

06 Август 2021

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Всички семейства; чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище имат ...

Курбан за здрав...

13 Май 2021

По инициатива на педагогическия състав и непедагогическия персонал на СУ "Христо Ботев" - Сунгурларе, днес на светлия празник беше...

Спортните меро...

13 Май 2021

Щафетни игри със състезателен х-р с учениците от I a клас. С учениците от III а кл.- "Народна топка" А учениците от IVв кл.- &qu...


download2

Намерете СОУ"Христо Ботев" гр.Сунгурларе и във Facebook

epale horizontal static

 

Дейностите, продуктите и информацията, изложена в тази секция отразяват единствено гледната точка на автора и Европейската комисия не носи отговорност за използването по какъвто и да било начин на съдържащата се в тях информация.